Wij kunnen u helpen! Dag en nacht 7d/7 - 24/24u

Praktisch

Taxi Marc Knokke

Praktische info


Verloren voorwerpen

Voorwerpen die u achterlaat in de taxi, worden door de chauffeur na het einde van zijn dienst steeds afgegeven. U kunt deze iedere werkdag ophalen gedurende de kantooruren, contacteer ons telefonisch.

Wij brengen ze met plezier aan huis, maar dan dient u de rit wel te betalen!

Niet afgehaalde voorwerpen houden wij maximum 1 maand in bewaring.


Klachten

Aan elke klacht wordt door de zaakvoerder persoonlijk gevolg gegeven. Hoe exacter de gegevens, hoe sneller wij de betrokken chauffeur hierover kunnen aanspreken.
Klachten in verband met:

 • een taxirit : juist vertrekadres en tijdstip, eventueel nummerplaat en kassaticket.
 • telefonist: juiste tijdstip, man of vrouw.
 • rijgedrag: nummerplaat , juiste tijdstip en plaats.

U kan met uw klachten terecht op: knoksetaxi@skynet.be


Politiereglement

Het Koninklijk Besluit van 2 april 1975 regelt een groot aantal zaken waaraan taxibedrijven en taxichauffeurs zich moeten houden.
Een aantal bepalingen is belangrijk om weten, voor u als klant: Politiemaatregelen voor de reizigers: Art. 18 .

Het is verboden:

 • te roken in het voertuig.
 • Niet afgesloten dranken of eten in de wagen.
 • in het voertuig te stappen als het reglementair aantal plaatsen bezet is.
 • zonder toestemming van de chauffeur in te stappen met honden of andere dieren die niet op de schoot kunnen gehouden worden, uitgezonderd met geleidehonden voor blinden.
 • gevaarlijke voorwerpen of collies die, wegens hun omvang, aard of geur kunnen kwetsen, bevuilen, hinderen of ongemak veroorzaken in het voertuig te plaatsen.
 • in te stappen in staat van klaarblijkelijke onzindelijkheid of aangetast door een besmettelijke ziekte.
 • zich uit het voertuig te buigen of de deuren te openen tijdens het rijden.
 • het voertuig te bevuilen of te beschadigen.
 • om het even welk voorwerp uit het voertuig te werpen.

De veiligheid van de taxichauffeurs is zeer belangrijk, en ook de wetgever heeft de chauffeur een aantal mogelijkheden gegeven die, mits correct toegepast, drama’s kunnen voorkomen.

Art13.-2. De chauffeurs mogen:

 • weigeren iemand op te nemen die wenst over een lange afstand of naar een schaars bewoonde plaats te worden gebracht tenzij zijn identiteit kan worden vastgesteld, zo nodig door tussenkomst van de plaatselijke politie of van de rijkswacht.
 • een provisie eisen voor verre ritten.
 • weigeren een persoon op te nemen die in staat van dronkenschap verkeert.

De chauffeur moet niet de kortste, maar de snelste weg nemen, tenzij de klant er anders over beslist: Art.14.-1.

Behalve op aansluitend verzoek van de klant moet de chauffeur deze langs de snelste weg naar zijn bestemming brengen.

Indien er een vaste tarief is bedongen door de klant voor een rit beslist de chauffeur welk traject er gevolgd wordt.

Comments are closed.